Category: TUYỂN TẬP

Sách 1987 - Nhiều tác giả

1987

1987 là cuốn sách vẽ về chân dung của một thế hệ sinh năm 1987. Ở đấy, có hơn 30 câu chuyện của gần 30 tác giả lần lượt chia sẻ câu chuyện của chính mình về cuộc sống và con người...